Метали, сплави, руди, концентрати

Извършваме контрол на МЕТАЛИ, СПЛАВИ, РУДИ и  КОНЦЕНТРАТИ при осъществяване на внос /  износ, в процеса на съхранение или влагане в производството:

  • Определяне на количество чрез преброяване по видове и марки и отчитае данните от маркировката;
  • Определяне на количеството по обемен метод, чрез теоретично изчисляване, използвайки данни за специфична плътност на материала и отчитане на линейни размери;
  • Определяне наличие на корозия по вид и обхват ;
  • Изготвяне на становище за брак, резултат от промени във физико—механичните свойства при съхранение;
  • Определяне количество на метален скрап по обемен метод;
  • Радиационен контрол на метален скрап;
  • Количествен и качествен контрол на метали и метален скрап, предмет на обезпечение;
  • Мониторинг и контрол по време на товарене/разтоварванем склаиране, експедиране на метали, сплави, руди, концентрати : по идове, размер, марка, изготвяне на доклади за експедиця, карго-план при товарене в транспортни седства.