Минерални торове и подобрители на почвата

 Дунавска сървейорска компания ООД има доказан опит и сециализация в извършването на стоков контрол на твърди и течи минерални торове :

  • Вземане и разработване на средни проби съглано български и мждународни стандарти, действащото бъларско и европейско законодаелство;
  • Извршване на ситов анализ;
  • Провеждане на органолептична оценка;
  • Определяне на количества твърди и течи мерали торове в плавателни съдове : Draft survey; Ullage survey;
  • Количествен стоков контрол на опаковани товари
  • Мониторинг и инспекция по време на товаро-ратоварни дейности и /или експедиране на партиди;
  • Изчисляване на естествени фири при съхрнение и транспорт.
  • Контрол по време на опаковане и маркиране на насипни товари;

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ член на ТК63 към Български институт по стандартизация със статут на активно участие в разработване и въвеждане на български и международни стандарти в областта на минерални торове и пообрители на почвата.