Селскостопански и зърнени продукти

 Дунавска Сървейорска компания ООД  има дългогодишен опит и специализация в извърване на стоков контрол на зърнено-житни, зърнеоно-бобови кулури, маслодайни семена, фуражи, белтъчни концентрати и др. 
Услугите извършваме в следните направления:

  • Органолептичан анализ;
  • Вземане и разработване на средни проби съгласно изисквания на Български и международни санарти, Нормативни докмнти, Европейски регламенти;
  • Определяне на количество по обемен метод на стоки, съхранявани в силози и плоски складове;
  • Мониторинг и инспекция на стоки по време а товаро-ратоварни дейноти и /или експедиране на партиди;
  • Контрол за нуждите на кредитори и изготвяне на периодични отчети към тях;
  • Изчисляване на естествени фири при съхрнение и транспорт.